Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Το Tourist ADV αποτελεί μια πρόταση-τομή της Findigital για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν είχαν τρόπους digital προβολής τους, στους τουρίστες που βρίσκονται κοντά στην έδρα της επιχείρησής τους (πχ ένα εστιατόριο σε ένα νησί να μπορεί να διαφημίζεται στους τουρίστες που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο νησί).

Ο μοναδικός αλγόριθμος του Tourist ADV έχει την ικανότητα να ανιχνεύει και να στοχεύει τους τουρίστες που επισκέπτονται έναν τουριστικό προορισμό για διακοπές και να τους εμφανίζει το διαφημιστικό μήνυμα στην σωστή συχνότητα για το χρονικό διάσστημα που παραμένουν στην περιοχή, έχοντας σαν αποτέλεσμα την εγγυημένη απόδοση της διαφήμισης και κατά συνέπεια την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και τις άμεσες μετατροπές σε κρατήσεις/πωλήσεις.