Όργανισμος Λιμένος Ραφήνας

rafinaportΤο project: ο δημόσιος οργανισμός στα πλαίσια της ανάπτυξης του και με online παρουσία είχε την ανάγκη της εξωστρέφειας των δραστηριοτήτων και των υπηρεσίων του σε στοχευμένο κοινό. Για τον λόγο αυτό μας εμπιστεύτηκε την ενεργοποίηση email marketing καμπάνιας υπό την μορφή newsletter η οποία προωθήθηκε σε συνολική λίστα 500.000 δεκτών. Το newsletter δημιουργήθηκε σε custom template και περιείχε ενημερωτικού χαρακτήρα περιεχόμενο για τις δραστηριότητες του Λιμανιού με φωτογραφίες και κείμενο που συνδεόταν με την ιστοσελίδα του οργανισμού.

Αποτελέσματα: Πρόκειται για ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα επιτυχημένης ενέργειας email marketing καθώς η φιλική, engaging παρουσίαση του περιεχομένου σε συνδυασμό συνάφεια του με το προφίλ των παραληπτών επέφερε πολύ υψήλο conversion rate και lead-ins στην ιστοσελίδα του οργανισμού, ενώ ο μέσος χρήστης περιηγήθηκε για παραπάνω από μια σελίδα. Επίσης το unsubscription rate κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα.